O joge

Joga je veľmi stará. Až tak stará, že nik nevie kedy a ako presne vznikla. Vznikla v Indii, na subkontinente kde je teplá klíma, príroda štedrá a životné podmienky na relatívne ľahký život ideálne. To bolo však dávno. V Zlatej dobe, v Satja Juge. Krishnovo potopené mesto pri meste Dvarka, ako aj vykopávky v údolí dnes už vyschnutej rieky Saraswati, to dosvedčujú. Ľudia v tej dobe žili inak. Mali schopnosť sústrediť sa na to čo chceli, ako dlho chceli, bez úsilia, kedykoľvek. Takáto myseľ sa volá Ekagra Čitta. Ale to ešte nie je všetko. Boli vždy prítomní a videli Realitu vždy takú aká je, bez prikrášlenia, bez pričierňovania alebo zveličovania ega. Nežili neustále v strachu, či v nekonečných, neuspokojených túžbach. Hocikedy, keď nepotrebovali svoju myseľ na dennodenné riešenie úloh, ktoré život prirodzene prináša, tak si myseľ “vypli” a tešili sa z toho čo je, teda z reality, zo života. Takáto myseľ sa nazýva Nirodha Čitta. Naviac vedeli, že ich pravá podstata nie je ich vymyslené “Ja” (Ahamkara). ale ich vedomie, duša (Purúsha).

Slovo “stres” bolo pre nich takmer neznáme a aj keď sa občas u niekoho objavil, tak starší, múdrejší a skúsenejší členovia spoločnosti takúto osôbku rýchlo napravili na tú správnu koľaj a svojou “energiou a Vedomím” dotyčného veľmi účinne upokojili. Dá sa povedať, že vládol pokoj. Nie taký pokoj ako keď práve nie je konflikt, vojna či vzbura, alebo keď sa nespratníci boja trestu a sú “kľudní” – nie, nie taký vynútený pokoj – bol to iný pokoj.

 

Bol to pokoj v srdci – kľud v hlave – radosť zo žitia!
Postupne sme to stratili. Takmer všetci a takmer všade. Vládne stres, nepokoj, strach, smútok, neistota. … a hnev… To je norma, to je normálne! Vitajme v Kali Juge! Tých jednotlivcov, ktorí si počas uplynulé tisícročia nejakým zázrakom zachovali schopnosť takto žiť a fungovať, alebo sa to naučili, dnes nazývame osvietencami, svätými, svetlonosmi a podobne. Stav takéhoto žitia voláme osvietenie, kaivalya, nirvána, samádhi, zen či žitie v duchu svätom – takmer nemožné však?

Našťastie, keď postupne cez Dvapara a Treta Jugu nastúpila Doba Temná, tak prezieraví, múdri a osvietení majstri z predošlej “Zlatej” éry, takzvaní “riši-ovia” (mudrci), začali uchovávať a ďalej podávať svojim vybraným žiakom a adeptom vzácne učenia, múdrosti a znalosti, ako žiť v realite a v pokoji.

A toto jedno z najstarších (ak nie dokonca najstaršie) takýchto učení ako žiť v šťastí, harmónii a kľude sa volá dodnes JOGA.
Toto slovo pochádza zo sanskritu, jazyka Starovekej Indie, z ktorého pochádzajú všetky jazyky európy (okrem niekoľkých výnimiek), dokonca i slovenský.

Joga ( योग , Jogh,Júdž ) znamená spájať, spojenie, jednota, celok, jarmo, použiť, aplikovať, systém, spôsob a mnoho iných podobných významov, ale asi chápete o čo ide.
Joga je teda zjednotiť, zceliť, použiť, zapriahnuť, podniknúť a aplikovať všetky osvedčené, overené, fungujúce, úspešné a výsledky dosahujúce metódy, učenia, znalosti a poznatky na to, aby sme vedeli žiť tak, ako sa žilo v Zlatej Dobe – Satja Juge, teda dosiahnuť trvalý stav vnútorného vedomia, pokoja, radosti, šťastia a dobrého telesného i mentálneho zdravia.

V Indii takýto vzácny úspech prirovnávajú k oslobodeniu, uvoľneniu, slobode.. v sanskrite je to moksha, kaivalya, mukti. Jedinou výnimkou a väčšinovou skupinou, ktorá takto žije aj v našej dobe sú deti do veku asi 2,5 roka, …. a preto dodnes poznáme výrok: “buďte ako deti”.
Tak ako na to? Najstarší jogínsky text, Patandžáliho Joga Sutry datovaný z 2. až 5. storočia pred n.l., jasne definuje spôsob, ako sa k takému stavu dopracovať. Samozrejme, že v ešte starších textoch Véd a Upanišád, ako aj v Bhagavad Gíte, sa hovorí a píše tiež hlavne o tom, ako žiť dobre, spokojne, vedome, ale Joga Sutra je vyslovene prvý jogínsky “manuál”, ako takýto stav dosiahnuť.

Ďakujeme, Namaste!
(Namasté ( नमस्ते ) je v sanskrite pozdrav, kde spoznávame a si uctíme v tom druhom človeku jeho podstatu, dušu, ktorá je v každom rovnaká, večná, prirodzene dobrá, čistá a stále prítomná).